Seminarium regionalne nt. "Zintegrowany System Kwalifikacji szansą dla rozwoju edukacji i rynku pracy"
Poznań, 20.08.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona