Seminarium regionalne nt. "Zintegrowany System Kwalifikacji w doradztwie zawodowym"
Poznań, 17.09.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona