Seminarium regionalne
„Zintegrowany System Kwalifikacji w kontekście zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego”.

Poznań, 11.04.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona