Zintegrowany System Kwalifikacji - nowe podejście do edukacji, kwalifikacji, rynku pracy
Płock, 21.01.2019


Rekrutacja na Seminarium została zakończona