Zintegrowany System Kwalifikacji – Nowe wyzwania.
Nowe możliwości dla instytucji szkoleniowych

Opole, 25.01.2019


Rekrutacja na Seminarium została zakończona