Seminarium regionalne
"Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do kwalifikacji, edukacji i rynku pracy"

Opole, 17.05.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona