Seminarium regionalne
nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla interesariuszy w branży turystycznej.

Lublin, 22.03.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona