Całożyciowe doradztwo zawodowe w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Łódź, 04.02.2019


Rekrutacja na Seminarium została zakończona