Seminarium regionalne
„Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji, rynku pracy,” oraz 26 marca 2019 - Całożyciowe doradztwo zawodowe w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Łódź, 19.03.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona