Seminarium regionalne
„Zintegrowany System Kwalifikacji jako pomost łączący edukację z rynkiem pracy”

Łapy, 27.05.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona