Seminarium regionalne
„Zintegrowany System Kwalifikacji – Szanse i korzyści.”

Kraków, 03.04.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona