Seminarium regionalne nt. "Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości rozwoju na rynku pracy"
Kraków, 01.10.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona