Zintegrowany System Kwalifikacji w szkolnym doradztwie zawodowym
Konin, 08.01.2019


Rekrutacja na Seminarium została zakończona