Seminarium regionalne organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych dla doradców zawodowych i wychowawców nt. Zintegrowany System Kwalifikacji – narzędzie pracy doradcy zawodowego
Kielce, 12.04.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona