Seminarium regionalne
„Zintegrowany System Kwalifikacji – most między oświatą a rynkiem pracy”

Kielce, 12.03.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona