Seminarium regionalne nt. "Zintegrowany System Kwalifikacji w doradztwie zawodowym"
Kalisz, 22.10.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona