Seminarium regionalne
„Zintegrowany System Kwalifikacji – most pomiędzy edukacją a rynkiem pracy”

Goleniów, 17.06.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona