Seminarium regionalne
18.11.2019 r. "Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i rynku pracy"
19.11.2019 r. "O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole"

Ciechocinek, 18.11.2019 - 19.11.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona