Seminarium regionalne nt. "Zintegrowany System Kwalifikacji - nowe możliwości dla biznesu"
Chełm, 03.09.2019


Rekrutacja na seminarium została zakończona