Finansowanie oświaty od 01.01.2018 r. – Ustawa o Finansowaniu Zadań OświatowychZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
  • pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych;
  • pracownicy zespołów obsługi oświaty w gminie i w powiecie jeśli jednostki te obsługują dotacje oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu;
  • organy prowadzące niepubliczne szkoły, przedszkola lub placówki dotowane z budżetów samorządów;
  • podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki – dotowane z budżetów samorządów.

Prowadzący:

Rradca prawny, LL.M. (Waszyngton D.C.). Wieloletni współpracownik polskich kancelarii oraz międzynarodowych. Doświadczony wykładowca prawa oraz ochrony danych osobowych. Obecnie doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

I. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ W 2018 R. – wzrost wysokości.

II. DOTACJA OŚWIATOWA
1. Zmiany:
– dotacja obliczana z uwzględnieniem wydatków takich samych typów szkół (pominięcie rodzaju szkoły)
– obowiązek najbliższej gminy do przekazania gminie dotującej danych służących do naliczenia dotacji
– wskaźnik zwiększający: wzór, objaśnienie
– aktualizacja: procentowa wartość wyrównywania dotacji
– dodatkowa dotacja na absolwentów szkół dla dorosłych (uzależniona od zdania egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)
– przekazanie danych do SIO warunkiem otrzymania dotacji
– nowa uchwała dotacyjna!
– pozostałe zmiany: odsetki podatkowe od nieterminowo przekazanych kwot, ograniczenie okresu przedawnienia roszczenia o wypłatę do 3 lat, wyłączenie dotacji oświatowej spod egzekucji administracyjnej i sądowej.
2. Wydatki bieżące: rozumienie, najnowsze orzecznictwo, analiza przypadku.
3. Najbliższa gmina / powiat – weryfikacja przy zastosowaniu aplikacji.
4. Statystyczna liczba dzieci i jej aktualizacja.
5. Podstawowa kwota dotacji, ustalenie wysokości dotacji oświatowej (rola wskaźnika zwiększającego).
6. Prawo wstrzymania wypłaty dotacji oświatowej.
7. Aktualizacja kwoty dotacji (w tym ze względu na szczególne uzasadnione przypadki w dowolnym miesiącu roku budżetowego).
8. Kontrola prawidłowości pobrani i wykorzystania dotacji oświatowej (prawa kontrolującego, konsekwencje).
9. Wzór uchwały na potrzeby szkoleniowe – omówienie.

III. ROZLICZENIA FINANSOWE MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

IV. DOTACJA CELOWA NA PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE.

V. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE.

VI. PYTANIA I KONSULTACJE.

Szkolenie ma charakter warsztatów szkoleniowych z elementami dyskusji i pytań uczestników


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.