Ewidencja ludności w kontekście zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018r. oraz orzecznictwa sądów administracyjnychZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
  • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:
  • omówienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego ewidencji ludności z uwzględnieniem praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych. W szkoleniu uwzględniono zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie w dniu 01 stycznia 2018 r., a która w szczególności: uchyliła przepis znoszący obowiązek meldunkowy, zmodyfikowała procedury meldunkowe oraz wprowadziła zasadę nadawania nr PESEL wszystkim cudzoziemcom przebywającym na terenie RP.

Prowadzący:

Radca prawny, absolwent  Wydziału Prawa i Administracji UJ, kierunek: prawo. Od 2011r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i osób prawnych.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

I. Postępowania meldunkowe:
a) obowiązek meldunkowy,
b) pobyt stały i pobyt czasowy,
c) wymeldowanie (w tym: przesłanki wymeldowania),
d) wyjazd za granicę,
e) obowiązek meldunkowy cudzoziemców,
f) wybrane zagadnienia dot. postępowania:
– wszczęcie postępowania,
– pojęcie strony postępowania (interes prawny),
– doręczenia,
– sposób obliczania terminów,
– reguły postępowanie dowodowego,
– one zagadnienia.

II. Rejestr PESEL i rejestry mieszkańców:
a) Osoby, których dane są gromadzone (obywatele polscy i cudzoziemcy),
b) zakres danych,
c) weryfikacja zgodności danych,
d) nadawanie numerów PESEL,
e) wydawanie: zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia (omówienie zasad wydawania zaświadczeń),
f) udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców.

III. Dyskusja.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.