Należymy do:

PIFS

Ewidencja ludności w kontekście zmian obowiązujących od 1 maja 2019 r. oraz orzecznictwa sądów administracyjnychData szkolenia: 30.04.2019
Miejsce szkolenia: TORUŃ, Sala konferencyjna Hotel GROMADA, ul. Żeglarska 10/14

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:
  • omówienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego ewidencji ludności z uwzględnieniem praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych. W szkoleniu uwzględniono zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie w dniu 01 stycznia 2018 r., a która w szczególności: uchyliła przepis znoszący obowiązek meldunkowy, zmodyfikowała procedury meldunkowe oraz wprowadziła zasadę nadawania nr PESEL wszystkim cudzoziemcom przebywającym na terenie RP.

Prowadzący:

Radca prawny, absolwent  Wydziału Prawa i Administracji UJ, kierunek: prawo. Od 2011r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i osób prawnych.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

I. Postępowania meldunkowe:
a) obowiązek meldunkowy,
b) pobyt stały i pobyt czasowy,
c) wymeldowanie (w tym: przesłanki wymeldowania),
d) wyjazd za granicę,
e) obowiązek meldunkowy cudzoziemców,
f) wybrane zagadnienia dot. postępowania:
– wszczęcie postępowania,
– pojęcie strony postępowania (interes prawny),
– doręczenia,
– sposób obliczania terminów,
– reguły postępowanie dowodowego,
– one zagadnienia.

II. Rejestr PESEL i rejestry mieszkańców:
a) Osoby, których dane są gromadzone (obywatele polscy i cudzoziemcy),
b) zakres danych,
c) weryfikacja zgodności danych,
d) nadawanie numerów PESEL,
e) wydawanie: zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia (omówienie zasad wydawania zaświadczeń),
f) udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców.

III. Dyskusja.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.