Należymy do:

PIFS

Egzekucja administracyjna nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500 plus) – nowe regulacje od 1 września 2019r.Data szkolenia: 04.11.2019
Miejsce szkolenia: KALISZ, Sala konferencyjna Hotel CALISIA, ul. Nowy Świat 1-3

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004 r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Tryb postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia skutkującego uznaniem, że dane świadczenie jest świadczeniem nienależnie pobranym. Jaki stan prawny zastosować w sprawie w zależności od czasookresu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem świadczenia nienależnie pobranego – orzecznictwo sądów administracyjnych

 •  rozróżnienie świadczeń nienależnych od nienależnie pobranych,
 •  prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych w stosunku do osoby trzeciej
 •  zwrot świadczeń przez banki po śmierci osoby uprawnionej
 •  przesłanki i tryb żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych a nienależnie wypłaconych – analiza problemu na przykładach
 •  świadczenia nienależnie wypłacone – czy i w jaki sposób żądać ich zwrotu
 •  wypłata świadczeń nienależnych w sytuacji zaniedbania pracownika – zasady zwrotu i odpowiedzialność
 • potrącenie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego – zasady i problemy praktyczne
 • postępowanie w sprawie zastosowania ulgi – kiedy, jaki organ w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania, pod jakimi warunkami, prawidłowa konstrukcja decyzji

Analiza poprawności konstrukcji decyzji administracyjnych na przykładach

Najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu w.w. postępowań oraz ich konsekwencje prawne

2. Instytucja potrącenia.

3. Przedawnienie i przerwanie biegu przedawnienia

4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w jednostkach samorządu terytorialnego – możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych po zmianach wprowadzonych w 2017 r.

6. Co z upomnieniem awizowanym, odmową odbioru czy niemożnością doręczenia upomnienia? Rola kuratora w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. W jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji

8. Przebieg egzekucji administracyjnej.

 •  zasady prowadzenia egzekucji, wszczęcie egzekucji administracyjnej, postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji, prawo do niepodejmowania czynności egzekucyjnych zasady ustalania właściwości organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • zmiana należności objętej tytułem wykonawczym, obowiązek wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego– czy konieczna, kiedy i w jakim trybie
 • zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty ( regulacja art.33, zarzuty zgłaszane w postępowaniu mającym na celu dochodzenie należności określonych w art. 2 ustawy)

9. Tytuły wykonawcze – wzór tytułu wykonawczego. Rodzaje tytułów wykonawczych – jaki tytuł wykonawczy i kiedy należy wystawić. Ustawowy termin wystawienia tytułu wykonawczego. Kwoty warunkujące możliwość wystawienia tytułu wykonawczego. Formy przekazywania tytułów wykonawczych.

10. Egzekucja w stosunku do osób nieobecnych, nieznanych z miejsca pobytu i osadzonych w zakładach karnych oraz poza granicami kraju.

11. Zbieg egzekucji – regulacja ustawy i rozporządzenia

12. Kontrowersje dotyczące egzekucji administracyjnej nienależnie pobranych świadczeń w świetle aktualnego stanowiska sądów administracyjnych i organów odwoławczych oraz organów kontrolnych – panel dyskusyjny i analiza przypadków

13. Projekt nowelizacji ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

14. Panel dyskusyjny

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.