Należymy do:

PIFS

Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiData szkolenia: 24.05.2018
Miejsce szkolenia: TORUŃ, Sala konferencyjna Hotel GROMADA, ul. Żeglarska 10/14

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin

Prowadzący:

Radca prawny, pracownik Samorządowego Kolegium Odwoławczego z ponad 10 letnim doświadczeniem orzeczniczym. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
 1. 1.Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie.1.1. powstanie i wygasanie obowiązku uiszczanie opłaty1.2. właściciel nieruchomości
  • odpowiedzialność
  • problem spółdzielni i wspólnot
  • definicja

  1.3. zwolnienia z opłaty

  1.4. zasady ustalania wysokości opłaty (konstrukcja)

  1. Deklaracje – charakter prawny, wymogi dotyczące ważności.

  2.1. zmiany

  •  nowa deklaracja
  • korekta deklaracji

  2.2. zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty

  1. Decyzje w sprawie opłat za gospodarowanie.

  3.1. przesłanki wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty

  3.2. istotne okoliczności sprawy

  3.3. wymogi odnośnie decyzji

 2. II.ROLA I POZYCJA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.
  1. Obowiązki podlegające egzekucji.
  2. Zadania organów gminy w zakresie egzekucji.

  2.1. organ opłatowy jako wierzyciel

  2.2. organ opłatowy jako organ egzekucyjny

  1. Zmiany właściwości w zakresie egzekucji administracyjnej opłat.

  3.1. przepisy przejściowe

  3.2. przekazanie akt

  III. PRZEDMIOTOWY ZAKRES EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ (decyzja i deklaracja jako źródło obowiązku będącego przedmiotem egzekucji, egzekucja niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym)

  1. Czynności przygotowawcze wierzyciela przed wszczęciem egzekucji – w tym miękka windykacja – zmiana!
  2. Tryb i zasady sporządzania upomnienia (wzory).

  2.1. kiedy obowiązkowo wystawić należy upomnienie a kiedy można poczekać

  2.2. w jakich sytuacjach nie trzeba upomnienia

  2.3. co powinno zawierać upomnienie

  2.4. rozliczenie upomnienia

  1. Zmiany w Kpa – konsekwencje dla postępowania egzekucyjnego.
  2. Sporządzanie tytułu wykonawczego – (wzór) zmiana rozporządzenia od 06.09.2016r.

  4.1. upoważnienie do występowania w imieniu wierzyciela przez kierowników i pracowników organu

  4.2. określenie zobowiązanego, podstawa prawna egzekucji, podstawa powstania dochodzonego obowiązku,

  4.3. ustalenie właściwości organu egzekucyjnego

  4.4. doręczenia elektroniczne odpisów tytułów wykonawczych

  1. Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym.

  5.1. wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej – odmowa przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny

  5.2. wniosek o zwolnienie spod egzekucji

  5.3. rola wierzyciela przy rozpoznaniu zarzutów zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym

  5.4. skarga na bezczynność organu egzekucyjnego

  5.5. skarga na czynności egzekucyjne

  1. Organ egzekucyjny.

  6.1. odmowa przystąpienia do egzekucji

  6.2. pozyskiwanie informacji od banków i innych instytucji finansowych

  6.3. skarga na czynności – nowy tryb

  6.4. koszty egzekucyjne – nowy tryb

  6.5. zbieg egzekucji

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.