Należymy do:

PIFS

Drogi publiczne – wybrane zagadnienia na przykładzie orzecznictwa. Problematyka zajęcia pasa drogowegoData szkolenia: 22.05.2019
Miejsce szkolenia: KIELCE, Sala konferencyjna BECHER PLATINUM, Al. IX Wieków Kielc 6/8

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a w szczególności do pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (odziały i rejony GDDKiA

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zarządców dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a w szczególności do
pracowników referatów ds. dróg urzędów miast i gmin oraz zarządów dróg samorządowych i krajowych (odziały i rejony GDDKiA).
Bardzo mile widziane są osoby początkujące, które od niedawna objęły stanowiska związane z problematyką dróg publicznych.


Prowadzący:

Radca prawny, wiceprezes SKO, wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, wieloletni praktyk w orzekaniu w sprawach podziałów nieruchomości.. Trener, wykładowca Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

1. Zagadnienia ogólne dotyczące stosowania ustawy o drogach publicznych oraz przepisów odrębnych w zakresie zajęcia pasa drogowego.

2. Drogi publiczne a drogi wewnętrzne.

3. Inwestycje drogowe – Fundusz Dróg Samorządowych.

4. Zaliczanie do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii.

5. Regulacja stanu prawnego gruntów pod drogami.

6. Przebudowa lub remont obiektów i urządzeń istniejących w pasie drogowym.

7. Ponoszenie kosztów przełożenia urządzeń w pasie drogowym.

8. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.

9. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń i reklam w pasie drogowym.

10. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

11. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.

12. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.

13. Wydawanie decyzji o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego.

14. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.

15. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Postępowanie w razie wybudowania zjazdu bez zezwolenia.

16. Usuwanie awarii w pasie drogowym.

17. Omówienie nowego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Szkolenie ma charakter warsztatów szkoleniowych z elementami dyskusji i pytań uczestników


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.