Należymy do:

PIFS

Dotacje podręcznikowe, bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2019/2020Data szkolenia: 28.05.2019
Miejsce szkolenia: BYDGOSZCZ, Sala konferencyjna Hotel BRDA, ul. Dworcowa 94

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • Szkoły i placówki oświatowe
  • Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Radca prawny, LL.M. (Waszyngton D.C.). Wieloletni współpracownik polskich kancelarii oraz międzynarodowych. Doświadczony wykładowca prawa oraz ochrony danych osobowych. Obecnie doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych: wymogi formalne i prawne dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.

3. Wewnątrzszkolne procedury wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

4. Wniosek o udzielenie dotacji celowej: treść, wymogi formalne, najczęstsze błędy.

5. Kalkulacja:

  •  wysokości dotacji oraz kwot zakupu podręczników i ćwiczeń, w tym dla uczniów niepełnosprawnych
  •  planowanie i rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów, przepływy uczniów w trakcie roku szkolnego, zmieniająca się liczba uczniów
  •  zasady aktualizacji kwoty dotacji

6. Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie.

7. Księgowanie zakupu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

8. Zasady przyjęcia na stan szkoły, gospodarowania oraz brakowania po okresie użytkowania (polityka rachunkowości oraz inwentaryzacyjna).

9. Zasady wypożyczania podręczników i udostępniania materiałów ćwiczeniowych uczniom.

10. Rozliczenie dotacji:

  •  według kwot standardowych zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
  •  wg kwot zwiększonych zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych
  •  ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów
  •  przyjęcie na stan szkoły, gospodarowanie oraz brakowanie po okresie użytkowania (polityka rachunkowości oraz inwentaryzacyjna)

11. Odpowiedzialność za realizację zadań.

12. Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika.

13. Kontrola realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej.

Szkolenie ma charakter warsztatów szkoleniowych z elementami dyskusji i pytań uczestników


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.