Należymy do:

PIFS

Dane osobowe po nowemuData szkolenia: 25.04.2018
Miejsce szkolenia: OSTROŁĘKA, Sala konferencyjna Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Korczaka 73

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast o Gmin
 • Starostwa Powiatowe
 • Miejskie i Gminny Ośrodki Pomocy Społecznej

Prowadzący:

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 15 lat doradza przedsiębiorcom z branży TMT (Technology, Media & Telecommunication), jak również marketingowej oraz e-commerce. Współzałożycielka kancelarii prawnej Rutkowska Stachowska Law and Technology w Warszawie. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wdrażania procedur i polityk ochrony danych osobowych. Doświadczony praktyk w zakresie umów IT, zwłaszcza zabezpieczenia danych osobowych w systemach informatycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu praktycznych aspektów ochrony własności intelektualnej, jak również wdrażania nowych wymogów ochrony danych osobowych wynikających z RODO. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Omówienie głównych i najważniejszych pojęć wprowadzanych przez RODO, takich jak: dane osobowe, ich przetwarzanie, profilowanie czy pseudominizacja, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, naruszenie ochrony danych osobowych.
 2. Główne zasady zbierania oraz dalszego przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, za szczególnym uwzględnieniem nowych zasad analizy ryzyka oraz rozliczalności – wskazanie na praktyczne aspekty realizowania powyższych zasad w organizacji administratora.
 3. Warunki pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO, w tym zasady postępowania ze zgodami dotychczas pozyskanymi, tj. przed dniem wejścia życie przepisów RODO.
 4. Wymagania w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku informacyjnego administratora danych, prawem do dostępu do danych, prawem do ich przenoszenia oraz ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).
 5. Nowe obowiązki administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego, czyli dawnego tzw. „procesora” (osoby trzeciej, której administrator powierza przetwarzanie danych osobowych), ze szczególnym uwzględnieniem wskazania procedur i dokumentacji, które powinny być wdrożone przez administratora danych w jego organizacji, jak również wymagań technicznych i zabezpieczeń podczas procesów przetwarzania danych osobowych.
 6. Nowa rola i obowiązki pracownika / współpracownika administratora danych, mającego dostęp lub w inny sposób uczestniczącego w procesie przetwarzania danych osobowych w organizacji administratora, w tym w świetle nowych zasad analizy ryzyka oraz rozliczalności.
 7. Status Inspektora Danych Osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem jego nowych zadań oraz ponoszonej odpowiedzialności.
 8. Zasady i warunki przekazywania danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 9. Nowy Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ze szczególnym uwzględnieniem jego nowych uprawnień i obowiązków, zasad prowadzenia postępowań kontrolnych, w tym mechanizmu nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.