Należymy do:

PIFS

Call Center, badania telemarketingowe

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA oprócz realizacji usług szkoleniowych prowadzi także działalność naukowo-badawczą.

Naszym klientom udostępniamy indywidualnie dobierany zestaw skutecznych narzędzi naukowo-badawczych, dostosowanych do celu oraz grupy docelowej.

Call Center badania
 

 

Ankiety badawcze opracowują psycholodzy, wcześniej poznając potrzeby zleceniodawcy.telemarketing

Prowadzimy badania telemarketingowe na zlecenie wyższych uczelni. Badania mają na celu promowanie uczelni i wybranych kierunków.

Na zlecenie Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
w Warszawie przeprowadzone zostało badanie telemarketingowe, które wykonane zostało przez konsultantów działu call center naszej firmy.

Współpracujemy również z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.

Na zlecenie CKE przeprowadziliśmy badanie eksploracyjne, dotyczące trafności i stosowności egzaminów zewnętrznych dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwoju intelektualnym poniżej przeciętnej.

Prowadzimy projekty badawcze, również w języku rosyjskim,
o charakterze socjologiczno-psychologicznym na rzecz uczelni, instytucji finansowych i innych podmiotów
o charakterze oświatowym i gospodarczym.


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.