Należymy do:

PIFS

Arkusze organizacyjne szkół, przedszkoli, placówek oświatowych – wzory, druki, zasady opiniowania arkuszyData szkolenia: 22.03.2019
Miejsce szkolenia: TORUŃ, Sala konferencyjna Hotel GROMADA, ul. Żeglarska 10/14

Cena podstawowa: 379 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • Urzędy Miast i Gmin, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

Prowadzący:

Radca prawny, LL.M. (Waszyngton D.C.). Wieloletni współpracownik polskich kancelarii oraz międzynarodowych. Doświadczony wykładowca prawa oświatowego oraz ochrony danych osobowych. Obecnie doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

1. Podstawy prawne właściwe dla arkusza na rok szkolny 2019 / 2020.

2. Terminarz arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2019 / 2020.

3. Arkusz organizacyjny – organizacja pracy w szkole.

a) liczebność oddziałów,
b) czas trwania zajęć edukacyjnych i dodatkowych,
c) czas pracy nauczycieli, w tym tzw. „etaty łączone”,
d) wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektor,
e) ramowe plany nauczania,
f) dodatkowe godziny finansowane przez jst,
g) przydział stałych i dodatkowych zajęć zgodnie z kwalifikacjami,
h) nauczanie indywidualne,
i) kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
j) nowe i stare ramowe plany nauczania w jednym arkuszu.

4. Arkusz organizacyjny – organizacja pracy w przedszkolu.

a) rozkład dnia, dodatkowe godziny finansowane przez jst,
b) przydział stałych i dodatkowych zajęć zgodnie z kwalifikacjami.

5. Arkusz organizacji szkoły z oddziałem przedszkolnym.

6. Arkusz organizacyjny – obligatoryjne załączniki.

7. Uprawnienia rady pedagogicznej, związków zawodowych, organu sprawującego nadzór:

– obligatoryjne opiniowanie przez związki zawodowe i radę pedagogiczną; które związki zawodowe uprawnione do opiniowania; nadzór nad kwalifikacjami nauczycieli

8. Treść arkusza a przepisy o czasie pracy nauczyciela.

a) minimalne wymiary pensum,
b) tzw. pensum łączone – różne rodzaje zajęć w ramach jednego etatu,
c) zmiany w przydziale godzin – tryb i warunki zmian,
d) ograniczenie wymiaru godzin nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i na podstawie mianowania – tryb i warunki,
e) pensum dydaktyczne dyrektora, wicedyrektora,
f) godziny do dyspozycji dyrektora,
g) pensa dydaktyczne nauczycieli tzw. „nie tablicowych”.

9. Organ prowadzący – terminarz, uprawnienia (zalecenia organu prowadzącego do arkusza), odpowiedzialność organu prowadzącego z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z wadliwością arkusza organizacyjnego.

10. Zmiana zatwierdzonego arkusza organizacyjnego (tryb, termin, procedura, opiniowanie przez związki zawodowe i organu sprawującego nadzór pedagogiczny).

11. Planowanie naboru do szkół podstawą konstruowania arkusza.

12. Arkusz organizacyjny podstawą planu finansowego szkoły.

13. Arkusz organizacyjny – ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej.

14. Ruch kadrowy i wygaszenie gimnazjum.

a) ruch kadrowy w gimnazjach – ostatni rok działalności,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – kto wypłaci?
c) dokumentacja wygaszonego gimnazjum – komu przekazujemy?
d) obowiązki organów prowadzących w zakresie wygaszenia gimnazjum,
e) dokumentacja wygaszonego gimnazjum – komu przekazujemy?
f) obowiązki organów prowadzących w zakresie wygaszenia gimnazjum

Szkolenie ma charakter warsztatów szkoleniowych z elementami dyskusji i pytań uczestników


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.