Należymy do:

PIFS

500 plus na pierwsze dziecko i inne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieciData szkolenia: 25.06.2019
Miejsce szkolenia: BIELSKO-BIAŁA, Sala konferencyjna Hotel OLIPM - BKS STAL, ul. Rychlińskiego 19

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

  •  Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
  •  Ośrodków Pomocy Rodzinie
  •  Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, czyli komu w świetle zmian przysługuje świadczenie wychowawcze (500 plus)

2. Dziecko w rozumieniu nowego brzmienia ustawy. Czy na każde dziecko można otrzymać świadczenie 500 plus

3. Upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego wg nowych przepisów

4. Wniosek w sprawie świadczenia 500 plus

5. Przesłanki negatywne, czyli komu świadczenie wychowawcze nie przysługuje

6. Wniosek w sprawie świadczenia 500 plus – elementy oraz sposób postępowania w sytuacji stwierdzenia braków/nieprawidłowości we wniosku

7. Kiedy można złożyć wniosek w sprawie przyznania świadczenia 500 plus wg nowych zasad. 3 – miesięczny termin na złożenie wniosku w przypadku noworodka.

8. Wysokość świadczenia i terminy jego wypłaty

9. Nowy okres świadczeniowy ! A co ze starym? Jak wypłacać świadczenia w sytuacji zbiegu dwóch okresów świadczeniowych

10. Jakie działania ma podjąć organ w sytuacji zbiegu prawa rodziców do świadczenia 500 plus

11. Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego – forma załatwienia wniosku. Uwaga ! Przyznanie świadczenia nie wymaga decyzji!

12. Kiedy nie trzeba wydawać a kiedy konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia wychowawczego

13. Koordynacja świadczenia wychowawczego po nowemu, czyli postępowanie organów właściwych po zmianach ustawy

14. Zmiana w zakresie nienależenie pobranego świadczenia 500 plus – nowe definicje oraz tryb postępowania przez organ. Działania organu w sytuacji śmierci rodzica będącego wnioskodawcą w sprawie

15. Zmiana miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy – obowiązki organu

16. Zmiana lub uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego – czyli nowe brzmienie art. 27 ustawy

17. Panel dyskusyjny

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.