Należymy do:

PIFS

Zmiany w obszarze przyznawania Karty Dużej Rodziny od 2018 r.Data szkolenia: 27.02.2018
Miejsce szkolenia: RZESZÓW, Sala konferencyjna Firma ASYSTEL, Pl. Jana Kilińskiego 2 (obok restauracji Pablo Picasso)

Cena podstawowa: 379 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:

Pracownicy:

 • Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Ośrodków Pomocy Rodzinie
 • Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od roku 1996 do chwili obecnej orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie jako etatowy członek SKO. W okresie orzekania w Kolegium  sprawozdawca w około czterech tysiącach orzeczeń administracyjnych w szczególności w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Ponadto od 2005 roku współpracownik ROPS w Katowicach i ROPS w Krakowie i WCPR w Warszawie. Doświadczony trener, uzyskujący bardzo wysokie oceny w ankietach ewaluacyjnych. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Postępowanie wnioskowe w sprawie wydawania Karty Dużej Rodziny – wymogi proceduralne. Zasady przyznawania Karty.
 2. Uprawnienie do posiadania Karty przysługujące członkom rodziny wielodzietnej.
 3. Nowe rozszerzenie kręgu osób mających prawo do posiadania Karty.
 4. Wydawanie karty jako czynność materialno-techniczna.
 5. Odmowa wydania karty w postępowaniu administracyjnym w formie decyzji administracyjnej.
 6. Pozostawanie na utrzymaniu oraz pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym.
 7. Zmiana składu rodziny. Ustalanie składu rodziny.
 8. Właściwość organów.
 9. Postępowanie z dokumentacją.
 10. Nowa elektroniczna forma karty.
 11. Wnioskowanie o kartę – sposoby składania wniosku, postępowania informatyczne. Nowe wymogi przy elektronicznej formie karty. Nowe wymogi wniosku Korekta w zakresie wymaganych załączników. Uwierzytelnianie wniosku przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 12. Zbieranie dokumentacji.
 13. Utrata uprawnień wynikających z karty.
 14. Wydawanie kart na czas określony i nieokreślony.
 15. Zmiana w zakresie terminu ważności Karty.
 16. Unieważnianie kart. Nowe pouczenia.
 17. Nowe regulacje dotyczące przetwarzania danych.
 18. Nowy system teleinformatyczny zapewniający Kartę w formie dokumentu elektronicznego.
 19. Inne zmiany. Działania informacyjno-promocyjne w ramach Karty Dużej Rodziny. Rozszerzenie katalogu finansowanych z budżetu Państwa czynności gminy. Zmiana limitów kwot na realizację ustawy o KDR.
  Przepisy przejściowe , wejście w życie regulacji.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.