Należymy do:

PIFS

Zmiana decyzji przyznających stypendia szkolne i inne problemy z realizacją pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018Data szkolenia: 23.03.2018
Miejsce szkolenia: RZESZÓW, Sala konferencyjna Firma ASYSTEL, Pl. Jana Kilińskiego 2 (obok restauracji Pablo Picasso)

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • urzędy miast i gmin
 • szkoły i ośrodki pomocy społecznej zajmujący się stypendiami szkolnymi

Prowadzący:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach
rodzinnych doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania stypendium szkolnego oraz zasiłkówszkolnych – jakich błędów unikać w związku ze stosowaniem znowelizowanych przepisów:
 • wnioskodawca a strona postępowania – kto może złożyć wniosek a na kto jest adresatem decyzji,
 • stosowanie przepisu art. 79a k.p.a.,
 • przyjazna dla strony interpretacja przepisów prawa,
 • obowiązek analogicznych rozstrzygnięć organów administracji w analogicznych stanach faktycznych sprawy – czy można wprowadzić „precedens” w systemie oświaty?
 • rozstrzyganie wątpliwości na rzecz stron postępowania a regulacje szczególne ustawy o systemie   oświaty – studium przypadku,
 • ostateczność, prawomocność i wykonalność decyzji administracyjnej – definicje przymiotów decyzji a ich wpływ na realizację decyzji w sprawie stypendium lub zasiłku szkolnego.
 1. „Katalog wydatków kwalifikowanych” do stypendium szkolnego – czy można jeden zakup rozliczać w dwóch latach budżetowych, zakupy na raty itp.

 2. Konstrukcja prawna decyzji administracyjnej w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego– sposoby wypłaty stypendium. Czy prawidłowo jest wydać jedną decyzję na cały rok szkolny, czy konieczny jest podział decyzji na lata budżetowe. Przykłady rozwiązań.

 3. Zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a. czy przyznanie stypendium z urzędu w nowym roku budżetowym? – które rozwiązanie wybrać.

 4. Jak poprawnie przeprowadzić postępowanie w sprawie zmiany decyzji w trybie art. 155 k.p.a.

 • konstrukcja prawna ostatecznej decyzji przyznającej stypendium szkolne a możliwość jej zmiany – czy zawsze   możemy zmienić ostateczną decyzję administracyjną,
 • osiągnięcie pełnoletniości przez uprawnionego ucznia a procedura zmiany decyzji w trybie art. 155 k.p.a.,
 • pełnomocnik a przedstawiciel ustawowy strony w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty,
 • etapy postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 155 k.p.a. oraz elementy decyzji zmieniającej.
 1. Cofniecie a wstrzymanie prawa do stypendium – kiedy jaką decyzję należy wydać.

 

WZORY PISM PROCESOWYCH I DECYZJI WYKORZYSTYWANYCH W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH W SPRAWIE PRZYZNANIA I ZMIANY DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ STYPENDIUM SZKOLNE LUB ZASIŁEK SZKOLNY

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.