Należymy do:

PIFS

Wywłaszczenie nieruchomości oraz księgi wieczyste. Wybrane zagadnienia dotyczące nieruchomości w kontekście orzecznictwa sądów administracyjnych i sądów powszechnychData szkolenia: 22.03.2018
Miejsce szkolenia: KATOWICE, Sala konferencyjna Centrum Konferencyjne OPOLSKA, ul. Opolska 22 (I piętro)

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast Gmin i Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, kierunek: prawo. Od 2011r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i osób prawnych. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Księgi wieczyste:
 1. domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym,
 2. rękojmia, dobra wiara vs zła wiara nabywcy,
 3. uzgodnienie treści kw z rzeczywistym stanem prawnym,
 4. jawność ksiąg wieczystych, a udostępnianie numerów KW.
 1. Wywłaszczenie:
 1. cel publiczny,
 2. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 3. rokowania,
 4. moment wykonalności decyzji,
 5. zrealizowanie celu publicznego przed wywłaszczeniem,
 6. ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

      3.Odszkodowanie za wywłaszczenie:

 1. zakres odpowiedzialności odszkodowawczej ustalanej w postępowaniu administracyjnym,
 2. zakres stosowania art. 129 ust. 5 pkt 3 u.g.n.,
 3. ustalanie wysokości odszkodowania – wycena rzeczoznawcy,
 4. waloryzacja i odsetki,
 5. odszkodowanie za utratę praw do nieruchomości w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające reformę administracji publicznej,
 6. ZRID: zrzeczenie się odszkodowania przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

     4.Zwrot wywłaszczonych nieruchomości:

 1.  skutki zbycia wywłaszczonej nieruchomości przed wejściem w życie u.g.n. i po wejściu w życie tej ustawy,
 2. zrealizowanie celu wywłaszczenia,
 3.  żądanie zwrotu nieruchomości jedynie przez jednego z byłych współwłaścicieli (czy możliwy jest zwrot udziału we współwłasnośći?),
 4. nabycie nieruchomości przez SP lub jst w drodze umowy, a żądanie zwrotu nieruchomości w trybie art. 136 u.g.n.,
 5. termin na realizację inwestycji a podstawa do zwrotu nieruchomości,
 6. strony postępowania o zwrot nieruchomości,
 7. zwrot odszkodowania – zabezpieczenie wierzytelności.
 1. Dyskusja – prowadzący zachęca do przesyłania przed szkoleniem (w miarę możliwości – z kilkudniowym wyprzedzeniem) szczegółowych zagadnień i problemów łączących się bezpośrednio z tematyką szkolenia, celem ich omówienia w trakcie spotkania

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.