Należymy do:

PIFS

Prawo wodne po zmianachData szkolenia: 22.03.2018
Miejsce szkolenia: TORUŃ, Sala konferencyjna Hotel GROMADA, ul. Żeglarska 10/14

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • pracownicy Urzędów Gmin i Starostw

Prowadzący:

Radca prawny współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego. Zajmujący się tematyką z zakresu prawa administracyjnego w szczególności z zakresu: prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarowania nieruchomościami, jak również postępowaniem administracyjnym”. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Zakres przedmiotowy ustawy – Prawo wodne.
 2. Prawo Wodne w nowym brzmieniu w kontekście tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej tj. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.  ustanawiającej ramy wspólnotowego współdziałania w dziedzinie polityki wodnej ( Dz. U. UE L z dnia 22 grudnia 2000 r.
 3. Omówienie najważniejszych zmian z uwzględnieniem terminów wprowadzenia i definicji.
 4. Zasady zarządzania zasobami wodnymi. Zlewniowa polityka gospodarowania wodami. Omówienie realizacji zlewnionej polityki gospodarowania wodami w kontekście wprowadzenia zarządzania na każdym poziomie zlewni/regionu wodnego/dorzecza poprzez jeden podmiot jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 5. Wprowadzenie systemowego rozwiązania zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi opartego na systemie usług wodnych jako warunku ex ante uruchomienia środków pochodzących z programów operacyjnych UE na lata 2014 – 2020 w zw. Z art. 9 RDW.
 6. Władza Wodna – struktura organizacyjno – prawna, zadania i zakres kompetencji.
 7. System finansowania gospodarki wodnej – zasada zwrotu kosztów usług wodnych.
 8. Opłaty za korzystanie z wód – nowy system naliczania i wnoszenia opłat.
 9. Melioracje wodne, przepisy azotanowe.
 10. Zgoda wodnoprawna – rodzaje zgód wodnoprawnych, pozwolenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne, właściwość organów do udzielania pozwoleń wodnoprawnych, strony w postępowaniu wodnoprawnym, omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
 11. Podsumowanie.

Szkolenie ma charakter warsztatów szkoleniowych z elementami dyskusji i pytań uczestników


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.