Należymy do:

PIFS

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów prawa i obowiązki gminy. Program mieszkanie +, a eksmisja lokatorów. Najem instytucjonalny lokalu w ustawie o krajowym zasobie nieruchomości


Data szkolenia: 24.08.2017
Miejsce szkolenia: GDAŃSK, Sala konferencyjna Hotel OŁOWIANKA, ul. Ołowianka 3a

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, zarządów mienia komunalnego oraz przedsiębiorstw zawierających umowy z jst, właściciele, zarządcy i administratorzy nieruchomości.
 • Inne zainteresowane osoby, np. z biur nieruchomości, firm konsultingowych, organizacji pozarządowych.

Cele i korzyści:
 • Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, wprowadzonych przez ustawę o Krajowym Zasobie Mieszkaniowy.
 • Przebieg postępowania eksmisyjnego w programie „Mieszkanie +”.
 • Przedstawienie zasad zawierania/wypowiadania umów oraz eksmisji.
 • Omówienie zapisów umownych, które powinny znaleźć się w każdej umowie.
 • Praktyczne zapoznanie się ze sprawdzonymi metodami eksmisji uciążliwych lokatorów i technikami prowadzenia postępowania sądowego.

Korzyści ze szkolenia:

 • Praktyczna wiedza w zakresie postępowania eksmisyjnego i możliwości ich wykorzystania w codziennej praktyce jednostki samorządu.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory umów najmu/dzierżawy, wezwań do zapłaty, wypowiedzenia umowy, pozwu o eksmisję, odpowiedzi na pozew, wyciągi z aktów prawnych oraz pism urzędowych.
 • Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem sądów.

Prowadzący:

Radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, były pracownik Gminy Białystok-  Zarządu Mienia Komunalnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendysta Uniwersytetu w Mariborze. Ukończył kursy Szkoły Prawa Niemieckiego organizowana przez Wydziałem Prawa Humboldt Universität zu Berlin oraz Summer School of American Law, organizowanego przez  Michigan State University College of Law. Od 2012r. prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców oraz samorządów w ramach kancelarii.


Program szkolenia
 1. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, prawa i obowiązki Gminy.
 2. Zawieranie umów o najem lokalu mieszkalnego.
  • Strony umowy.
  • Reprezentacja gminy.
  • Pełnomocnictwa.
  • Przedmiotu umowy, forma umowy, essentialia negotii.
  • Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy.
 3. Wstąpienie w stosunek najmu.
 4. Zakończenie stosunku najmu.
  • Kiedy można wypowiedzieć umowę?
  • Przedawnienie roszczeń o czynsz, naprawę przedmiotu najmu, odszkodowanie.
 5. Rozliczenia za nakłady na ulepszenie lokalu.
 6. Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.
 7. Postępowanie sądowe.
 8. Postępowanie egzekucyjne – realizacja wyroków eksmisyjnych.
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy.
 10. Najem instytucjonalny lokalu w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
 11. Eksmisja lokatorów z programu mieszkanie +

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.