Należymy do:

PIFS

Najem lokali mieszkalnych według regulacji zawartych w ustawie o ochronie praw lokatorów oraz w ustawie o krajowym zasobie nieruchomości w świetle nowelizacji ustawy z 2017r.


Data szkolenia: 30.10.2017
Miejsce szkolenia: WARSZAWA, Sala Konferencyjna Centrum Edukacyjne ŻELAZNA, ul. Hoża 66/68 (3 piętro)

Cena podstawowa: 379 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast Gmin i Starostwa Powiatowe

Prowadzący:

Radca prawny, absolwent  Wydziału Prawa i Administracji UJ, kierunek: prawo. Od 2011r. jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i osób prawnych.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Najem lokalu mieszkalnego:
 • elementy umowy najmu,
 • wstąpienie w stosunek najmu,
 • kaucja,
 • obowiązki wynajmującego,
 • obowiązki najemcy,
 • stawki czynszu,
 • podwyżki czynszu,
 • wypowiedzenie stosunku najmu,
 • rozwiązanie stosunku najmu przez sąd,
 • lokal socjalny,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • roszczenie odszkodowawcze wobec gminy, która nie dostarczyła lokalu socjalnego.
 1. Postępowanie eksmisyjne – zagadnienia praktyczne:
 • wymogi pozwu o eksmisję – co trzeba udowodnić (ciężar dowodowy),
 • najczęstsze zarzuty podnoszone przez pozwanych,
 • postępowanie egzekucyjne.
 1. Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego:
 • podmioty uprawnione do zawarcia umowy,
 • treść i forma umowy najmu okazjonalnego,
 • czynsz i opłaty,
 • skutki wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu okazjonalnego,
 1. Najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego:
 • podmioty uprawnione do zawarcia umowy,
 • treść i forma umowy najmu instytucjonalnego,
 • opłaty z tytułu najmu,
 • skutki wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu
 1. Najem w ustawie o krajowym zasobie nieruchomości:
 • kryteria pierwszeństwa zawarcia umowy najmu (art. 56 ukzn),
 • operator mieszkaniowy,
 • ogłoszenie o naborze najemców,
 • wniosek o najem,
 • najem z opcją i najem bez opcji, przekształcenie umowy najmu bez opcji w umowę najmu z opcją,
 • czynsz normowany,
 • okres zawarcia umowy najmu,
 • administracyjne kary pieniężne (art. 108 – 110 ukzn).

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.