Należymy do:

PIFS

Kodeks Urbanistyczno-Budowlany jako rewolucyjny, wieloetapowy program zmian w polskim prawie budowlanymData szkolenia: 23.03.2018
Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ, Sala Konferencyjna Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR, Plac Wolności 12/201

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
  • Starostwa Powiatowe
  • Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa budowlanego. Przez okres 3 lat pracował jako orzecznik w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Od ponad 4 lat prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego specjalizującą się w obsłudze podmiotów gospodarczych (firmy budowlane i deweloperskie) i osób fizycznych w zakresie prawa budowlanego. Jest świetnym specjalistą z zakresu prawa budowlanego (sam konsultuje z nim trudniejsze tematy) i najczęściej sądy przyznają mu rację. Trener z zakresu prawa budowlanego obejmującego ustawę Prawo budowlane. Ponadto jest współautorem programu szkoleń przygotowywanego przez Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury na cele szkoleń wydziałów architektur i nadzorów budowlanych.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Założenia Kodeksu urbanistyczno – budowlanego (filozofia kodeksu):
– prawo zabudowy nie jest elementem prawa własności,
– wolność budowlana – każdy może realizować inwestycję zgodnie z przepisami miejscowymi, z poszanowaniem interesów osób trzecich,
– wypełnienie luk w zabudowie poza planem miejscowym,
– przewidywalne zasady finansowania urbanizacji,
– dostosowanie procedur do „ciężaru gatunkowego” inwestycji,
– inwestycje publiczne – zachowanie dotychczasowej sprawności, przy większym poszanowaniu ładu przestrzennego i społeczności lokalnych.

2. Zakres regulacji i cel kodeksu urbanistyczno-budowlanego:
a) zakres:
– planowanie przestrzenne,
– przygotowanie terenu inwestycji oraz przygotowanie i realizacja inwestycji,
– nabywanie praw do nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne,
– utrzymanie obiektów budowlanych,
– postępowanie w przypadku katastrofy budowlanej oraz naruszenia przepisów Kodeksu.
b) zmienione przepisy dotyczą:
– planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
– prawo budowlane,
– gospodarka nieruchomościami,
– prawo geodezyjne i kartograficzne,
– specustawy inwestycyjne,
– polityka rozwoju, ocena oddziaływania na środowisko, ewidencje i zbiory danych.
c) cel:
– przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego,
– usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych,
– zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji procesów inwestycyjnych.

3. Relacje pomiędzy prawem budowlanym, a przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) dotychczasowy stan prawny – wielość dokumentów i procedur:
– decyzja o warunkach zabudowy,
– zgłoszenie / zgłoszenie z projektem,
– pozwolenie na budowę,
– zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania,
– podział nieruchomości.
b) jedna zgoda inwestycyjna:
– jej charakter,
– procedura wydawania,
– stopień skomplikowania w zależności od kategorii obiektu.

4. Przepisy ogólne:
a) inwestycje celu publicznego:
– definicja i ich zakres,
– lokalizacja inwestycji celu publicznego.
b) zasady realizacji inwestycji,
c) nowe zasady sytuowanie obiektów budowlanych.

5. Planowanie przestrzenne:
a) zakres nowych regulacji,
b) wyważenie interesu publicznego i prywatnego,
c) wiążąca moc studium przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
d) inwestowanie dla obszarów bez miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
– obszar porządku przestrzennego,
– obszar siedliskowy,
– pozostałe obszary
e) obowiązek sporządzania planów dla terenów o istotnych walorach,
f) wyeliminowane z obrotu prawnego decyzji o warunkach zabudowy:
– ocena dopuszczalności inwestycji w przypadku jej braku,
– umowy inwestycyjne zawierane przez podmioty publiczne z inwestorami jako nowe rozwiązanie zastępujące decyzję o warunkach zabudowy.
g) udział społeczeństwa oraz zakres jej realizacji.

6. Proces inwestycyjny:
a) uczestnicy procesu inwestycyjnego,
b) przygotowanie inwestycji,
c) realizacja inwestycji:
– zgoda inwestycyjna,
– procedura uzależniona od kategorii inwestycji,
– zmiana zgody inwestycyjnej,
– brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– decyzja zintegrowana dla inwestycji celu publicznego,
– realizacja inwestycji,
– przystąpienie do użytkowania.

7. Utrzymanie obiektów budowlanych. Katastrofa budowlana.

8. Postępowanie administracyjne w sprawach objętych kodeksem urbanistyczno-budowlanym:
a) właściwość organu,
b) precyzyjne zdefiniowanie stron postępowania.

Szkolący preferuje metodę prowadzenia szkoleń polegającą na zachęcaniu uczestników do wymiany uwag i spostrzeżeń w celu wzmocnienia praktycznego waloru szkoleń


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.