Należymy do:

PIFS

Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Świadczenia rodzinne - praktyczne aspekty obowiązywania ustawy

Cele i korzyści:
 • Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu świadczeń rodzinnych
więcej...
Nowe prawo ochrony danych osobowych. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kontekście europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jakie zmiany czekają nas po 25 maja 2018 roku?

Cele i korzyści:
 • 25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Co prawda, nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie danych, które od 25 maja 2016 r. musza być zbierane na nowych zasadach.
 • Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym takimi jak pseudonimizacja, przenoszenie danych, obowiązek informacyjny, umowy powierzeni, zadania inspektora danych osobowych itp. Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować. Dowiesz się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO.
 • Szkolenie z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO/UODO.
 • Ponadto udział w szkoleniu zapewni osobom w nim uczestniczącym zrealizowanie obowiązku wynikającego z przepisów UODO tj. obowiązku zapoznania  z przepisami o ochronie danych osobowych!

Korzyści z udziału w  szkoleniu:

 • skupienie się na konkretach – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji ABI ( INSPEKTORA po zmianach) w ciągu intensywnego dnia szkolenia,
 • poszkoleniowe wsparcie – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 6 miesięcy od uczestnictwa w kursie,
 • NOWOŚĆ! Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych– zaprezentujemy Ci najważniejsze zmiany oraz porady jak rozpocząć proces adaptacji do nowych regulacji,
 • praktyczny charakter kursu – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję ABI u klientów z różnych branż (administracja, placówki medyczne, PAN, firmy prywatne). Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości,
 • Atrakcyjna forma przekazywania wiedzy – bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opieramy na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.
 • certyfikat– po szkoleniu otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Certyfikat jest jedną z podstaw do legitymowania się przez ABI odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 39a znowelizowanej ustawy,
 • wzory dokumentacji – otrzymasz wzory prawem wymaganej dokumentacji. Otrzymasz: Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, klauzule informacyjne, umowy powierzenia, upoważnienia, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, Jawny Rejestr Zbiorów ABI, szkolenie dla pracowników w formie prezentacji, formularz zgłoszenia oraz odwołania ABI i ASI, wykaz obowiązków ABI, sprawozdanie, plan sprawdzeń.

Uczestnicy warsztatów otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji oraz wzory planu sprawdzeń,  sprawozdań, wewnętrznego rejestru, przykładowe wystąpienia GIODO do ABI  i wielu innych.

więcej...Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków energetycznych i dodatków mieszkaniowych po nowelizacji KPA 2017 według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2017r.

Cele i korzyści:
 • Nabycie umiejętności lub ich doskonalenie w sprawach orzekania o prawach do dodatku energetycznego i mieszkaniowego oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w praktyce
 • Prezentacja naliczenia krok po kroku dodatku mieszkaniowego wraz z ewentualnymi ryczałtami np. w oparciu o akta sprawy udostępnione i wybrane przez kursantów lub dowolnie wybrany stan faktyczny.
więcej...
Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i lokalizacji zjazdu z drogi publicznej w świetle zmian KPA od dnia 01.06.2017r.

Cele i korzyści:
 • Omówienie zasad prawidłowego i zgodnego  z orzecznictwem sądów administracyjnych,
  sporządzania decyzji w zakresie  zajmowania pasa drogowego dla wykonania w nim robót związanych z umieszczaniem urządzeń  obcych,
 • Umieszczania urządzeń reklamowych w pasie drogowym,
 • Przedstawione zostaną także zasady prawne zajmowania pasa drogowego celem prowadzenia okresowej działalności handlowej i wydawania zgody na urządzenie zjazdu z drogi.
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad-obowiązujące od 4 stycznia 2014r.
więcej...


Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów prawa i obowiązki gminy. Program mieszkanie +, a eksmisja lokatorów. Najem instytucjonalny lokalu w ustawie o krajowym zasobie nieruchomości

Cele i korzyści:
 • Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, wprowadzonych przez ustawę o Krajowym Zasobie Mieszkaniowy.
 • Przebieg postępowania eksmisyjnego w programie „Mieszkanie +”.
 • Przedstawienie zasad zawierania/wypowiadania umów oraz eksmisji.
 • Omówienie zapisów umownych, które powinny znaleźć się w każdej umowie.
 • Praktyczne zapoznanie się ze sprawdzonymi metodami eksmisji uciążliwych lokatorów i technikami prowadzenia postępowania sądowego.

Korzyści ze szkolenia:

 • Praktyczna wiedza w zakresie postępowania eksmisyjnego i możliwości ich wykorzystania w codziennej praktyce jednostki samorządu.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory umów najmu/dzierżawy, wezwań do zapłaty, wypowiedzenia umowy, pozwu o eksmisję, odpowiedzi na pozew, wyciągi z aktów prawnych oraz pism urzędowych.
 • Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem sądów.
więcej...Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Strona 1 z 1412345...10...Ostatnia »


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.