Należymy do:

PIFS

Decyzje i czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunków i ewidencji ludności na tle praktyki i orzecznictwa. Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności od 2018 roku.Data szkolenia: 23.02.2018
Miejsce szkolenia: WARSZAWA, Sala Konferencyjna Centrum Edukacyjne ŻELAZNA, ul. Hoża 66/68 (3 piętro)

Cena podstawowa: 390 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin

Cele i korzyści:
 • Pracownicy zapoznają się z regulacjami ustawy o ewidencji ludności w kontekście dotychczasowego brzmienia. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów. Szczegółowe omówienie każdego etapu postępowania administracyjnego zwłaszcza przy wymeldowaniu.
 • W trakcie szkolenia ponadto, omówione zostaną wszystkie czynności procesowe, jakie winny być wprowadzone do metryki sprawy. Wyjaśnione zostaną skutki niedopełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia metryki oraz bezczynności lub przewlekłości postępowania.

Prowadzący:

Magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca  z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności; wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej oraz przez pełnomocnika.
 2. Elementy postępowania administracyjnego:
  • zasady postępowania – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony, zasady równego traktowania i transparentności,
  • wszczęcie postępowania – tryb i skuteczność dokonanych czynności,
  • bezczynność i przewlekłość, PONAGLENIE,
  • doręczenia ze szczególnym uwzględnieniem doręczeń dla osób nieobecnych i nieznanych z miejsca pobytu oraz przebywających za granicą,
  • poświadczania za zgodność dokumentów – Nowe regulacje,
  • przedstawiciel dla osoby nieobecnej – procedura ustalania,
  • postępowanie dowodowe – zasady przesłuchiwania świadków i stron, oględziny,
  • decyzja administracyjna – składniki, nowe elementy pouczenia,
  • postępowanie odwoławcze, nowe zasady postępowania dowodowego w II instancji,
  • instytucja zrzeczenia się odwołania,
  • wzruszanie ostatecznych decyzji – stwierdzanie nieważności, wznowienie postępowania.
 3. Zamieszkanie a pobyt stały – zakres pojęć, różnice.
 4. Etapy procesowe dokonywania czynności zameldowania.
  • składanie wniosku,
  • potwierdzanie przebywania w lokalu przez osobę uprawnioną,
  • pojęcie tytułu prawnego do lokalu,
  • potwierdzanie przebywania w lokalu przez organ administracji.
 5. Przesłanki wymeldowania osoby z pobytu stałego – zakres i okoliczności – Nowe brzmienie przepisów.
  • strona postępowania,
  • przesłanki wymeldowania,
 6. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień na tle orzecznictwa naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.