Należymy do:

PIFS

Centrum usług wspólnych – praktyczne aspekty funkcjonowania wspólnej obsługi w roku 2018Data szkolenia: 29.01.2018
Miejsce szkolenia: WARSZAWA, Sala Konferencyjna Centrum Edukacyjne ŻELAZNA, ul. Hoża 66/68 (3 piętro)

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Centra Usług Wspólnych, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Powiatowe

Cele i korzyści:
 • poznasz ideę, modele oraz nowe zasady związane z tworzeniem centrów usług wspólnych,
 • będziesz wiedział, jakie działania formalno-prawne należy podjąć tworząc wspólną obsługę jednostek organizacyjnych w JST
 • poznasz zasady funkcjonowania jednostek obsługi finansowo-księgowej po zmianie przepisów,
 • będziesz umiał właściwie przygotować proces wdrażania zmian,
 • uzyskasz gotowe wzory dokumentów, które będą potrzebne w procesie wdrażania zmian.

Prowadzący:

Dr nauk prawnych, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni praktyk. Ekspert z zakresu kontroli zarządczej oraz dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych. Doświadczony trener prowadzący od 2011 roku szkolenia i doradztwo z obszaru finansów publicznych oraz prawa administracyjnego, konsultant jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych j.s.t.  Autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa administracyjnego. Ekspert periodyku Prawo finansów publicznych (Kontrola zarządcza i audyt) prowadzonego przez Wydawnictwo Taxpress, współpracownik Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia
 1. Centrum Usług Wspólnych
 • Podstawy prawne tworzenia i działania CUW
 • Tworzenie CUW – podstawy prawne
 • Uchwała o utworzeniu CUW
 • Statut CUW – zakres przekazanych zadań
 • Regulamin organizacyjny CUW
 1. Rodzaje wspólnej obsługi prowadzonej w ramach CUW
 • Obsługa finansowo-księgowa
 • Kadry i płace
 • Obsługa prawna
 • Zamówienia publiczne
 • Obsługa organizacyjna
 • Inne zadania
 • Zadania niepodlegające pod wspólną obsługę CUW
 1. Podstawa prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych JST
 • stosowne uchwały organu stanowiącego JST
 • porozumienie między jednostką obsługiwaną a obsługującą
 • zasady przepływu informacji między jednostką obsługiwaną a obsługującą
 1. Jednostki obsługujące, rodzaje i odpowiedzialność
 • Jednostki obsługujące: powołana nowa jednostka, urząd gminy, istniejąca jednostka organizacyjna
 • Jednostki obsługiwane: jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, zakłady budżetowe, instytucje kultury, inne samorządowe osoby prawne
 • Kompetencje i odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej oraz kierowników jednostek obsługiwanych w Samorządowych Centrach Usług Wspólnych
 1. Rola kierownika i księgowego jednostki oraz zakres zadań CUW
 • Zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego
 • Zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – zmiany ustawy o rachunkowości
 • Uprawnienia oraz zakres zadań realizowanych przez CUW
 • Zmiana odpowiedzialności kierownika jednostki obsługującej i obsługiwanej za gospodarkę finansową na gruncie zmian ustawy o finansach publicznych
 • Księgowość w CUW
 1. Obieg dokumentów księgowych w CUW
 • Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w CUW – przykłady
 • Opis faktury w jednostce obsługiwanej i jednostce obsługującej- przykłady
 1. Zmiany i dylematy dotyczące jednostek obsługi finansowo-księgowej
 • Likwidacja ZEAS?
 • Przekształcenie ZEAS w CUW?
 • Zmiany statut dotychczasowo funkcjonujących jednostek obsługi

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.