Należymy do:

PIFS

Administrowanie pasem drogowym dróg publicznych. Zezwolenia, opłaty. Kary za zajęcie pasa drogowego. Zmiany w systemie po nowelizacji KPA.Data szkolenia: 23.03.2018
Miejsce szkolenia: KRAKÓW, Sala konferencyjna Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Św. Filipa 17

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa Powiatowe
 • Zarządy dróg

Prowadzący:

Magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca  z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Nowe instytucje w KPA i ich wpływ na postępowanie na podstawie ustawy o drogach publicznych:

 1. ponaglenie,
 2. milcząca zgoda organu,
 3. postępowanie mediacyjne,
 4. postępowanie uproszczone
 5. postępowanie w sprawie kar administracyjnych,
 6. europejska współpraca administracyjne.

2. Zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg.
3. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych.
4. Zezwolenie na lokalizację zjazdu.
5. Zmiany w prawie budowlanym polegające na zniesieniu zgłoszenia robót budowlanych przy realizacji zjazdów z dróg gminnych i powiatowych.
6. Zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym.
7. Zezwolenie na odstąpienie od linii zabudowy mieszkaniowej.
8. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu – zasady naliczania opłat.
9. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń oraz reklam bez zezwolenia oraz kar za zjazd bez zezwolenia.

 1. możliwość odstąpienia od nałożenia kary,
 2. przedawnienia wszczęcia postępowania,
 3. stosowanie ulg w karach administracyjnych.

10. Elementy postępowania administracyjnego.

 1. czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe,
 2. milcząca zgoda – np. art. 38 ustawy o drogach publicznych,
 3. poświadczanie za zgodność dokumentów,
 4. postępowanie odwoławcze,
 5. decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.